HKDA 登陸快達票 HK Ticketing

香港閃避球總會在香港快達票 @hkticketing 上線了!網站上有本會簡介、相片和影片,多一個平台比大家認識到閃避球!日後仲可以在網站內揾到有關閃避球比賽/活動資料,敬請期待 仲有其他新興運動,大家仲唔快d上去睇下?0 views

Recent Posts

See All

UNIT H, 2/F, TUNG KIN FACTORY BUILDING, 200-202 TSAT TSZ MUI ROAD, NORTH POINT

©2020 Hong Kong Dodgeball Association. All Rights Reserved.